จำหน่ายเซ็นเซอร์ อุตสาหกรรม คุณภาพดี ราคาประหยัด

เซ็นเซอร์ Sensor เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากในงานอุตสาหกรรม
ทำหน้าที่เป็นตัว ตรวจสอบ ตรวจวัดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต อาทิเช่น
การกำหนดตำแหน่ง ควบคุมปริมาณ คัดแยกชิ้นงาน หรืออื่นๆ
เพื่อให้ระบบดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ดังนั้นแล้วหากเลือกใช้เซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพดีแม่นยำ
ก็จะส่งผลให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมตามไปด้วย
เซ็นเซอร์  Sensor มีมากมายหลากหลายแบบ อาทิ
++  PROXIMITY SENSORS พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เซ็นเซอร์จับโลหะ อโลหะ

++  FIBER OPTIC SENSORS ไฟเบอร์ออฟติกเซ็นเซอร์
มีทั้งแบบสะท้อนวัตถุโดยตรง และแบบแยกตัวรับ ตัวส่ง
ระยะการตรวจจับขึ้นอยู่กับชนิด รุ่น และคุณสมบัติของใยแก้วนำแสง
 เหมาะสำหรับงานที่ใช้ตรวจจับวัติถุขนาดเล็ก ใช้งานในพื้นที่ติดตั้งน้อย

++ PHOTOELECTRIC SENSORS เซ็นเซอร์จับวัตถุ ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ลำแสง
ใช้ตรวจจับวัตถุได้ทุกชนิด มีระยะการตรวจจับวัตถุที่ไกล ตอบสนองรวดเร็ว
ตรวจจับวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัส มีหลายแบบตามลักษณะการใช้งาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น รับ-ส่ง ในตัวเดียวกัน, รับตัว-ส่งตัว,
ใช้แผ่นสะท้อน หรือเซนเซอร์ก้ามปู
++ AREA SENSORS ม่านแสง อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
++ COLOUR SENSOR,LASER SENSOR และเซ็นเซอร์อื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น